Sinoskopia


Firma Optec oferuje optyki sinuskopowe autoklawowalne i nieautoklawowalne oraz narzędzia sinuskopowe.

 Aby przejść do katalogu Sinuskopia należy kliknąć na pierwszej stronie katalogu widocznego poniżej

Laryngoskopia