Otoskopia


Firma Optec oferuje optyki otoskopowe autoklawowalne i nieautoklawowalne oraz narzędzia otoskopowe.

 Aby przejść do katalogu Otoskopia należy kliknąć na pierwszej stronie katalogu widocznego poniżej

Laryngoskopia